Quality Policy

The main activity of LOG Oiltools Ltd. is the design, production and sale of drilling and well compilation equipment. Our business is constantly developing, building ever wider market relationships in Hungary and the neighbouring states. We want to maintain our competitiveness and positions by significantly increasing efficiency. To this end, we take complex measures (technical-development, financial-economic, market marketing). 

Our priority goal is long-term sustainability and the protection of our environment, for the realization of which we focus on the following goals when designing and manufacturing our products and providing our services: environmentally friendly, renewable, recyclable, material and energy saving, as well as CO2 emission reduction and compensation.

We develop new, marketable, environmentally resistant and cost-effective products. The priority objective of our technical development strategy is the renewal of production technologies. 
We have introduced and are continuously improving the MSZ EN ISO 9001:2015 / API spec Q1 10th edition standard, Our integrated quality management system according to MSZ EN ISO 14001:2005 and MSZ EN 28001:2008 standards, which ensures the impeccable quality of our products and services – already known and accustomed – and serves the satisfaction of our customers, taking into account the relevant legislation. 

In order to continuously increase our competitiveness, we consider it an important task to rationally manage resources, react quickly to the market and constantly improve adaptability. In order to achieve our goals, we continuously train our specialists, thus making them aware of the importance of quality, ensuring that they have up-to-date practical and theoretical knowledge in their profession. 
LOG Oiltools Ltd. wishes to maintain long-term cooperation with all its suppliers and subcontractors, who accept the principles of the company and fully meet its expectations in this regard. 

The management of LOG Oiltools Kft. has ordered the introduction of the quality management system, regularly monitors its operation and efficiency, and continuously develops it.
A LOG Oiltools Kft. fő tevékenysége a fúrási és kútkiképzési eszközök tervezése, gyártása és értékesítése

Vállalkozásunk folyamatosan fejlődik, egyre szélesebb piaci kapcsolatokat épít Magyarországon és a környező államokban. 

Versenyképességünket és pozícióinkat jelentős hatékonyság növeléssel kívánjuk fenntartani. Ennek érdekében komplex (műszaki- fejlesztési, pénzügyi-gazdasági, piaci marketing) intézkedéseket teszünk. 

Kiemelt célunk a hosszútávú fentarthatóság és környezetünk védelme, melynek megvalósításához a termékeink tervezésénél és gyártásánál, szolgáltatásaink biztosításánál az alábbi célokat előtérbe helyezzük: környezetbarát, megújuló, újrahasznosítható, anyag- és energiatakarékos, valamint CO2 kibocsátás csökkentés, illetve kompenzáció.

Új, piacképes, a környezeti hatásoknak ellenálló, egyben költséghatékony gyártmányokat fejlesztünk ki. Műszaki-fejlesztési stratégiánk kiemelt célkitűzése a gyártástechnológiák megújítása.

Ennek érdekében bevezettük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 / API spec Q1 10th edition szabvány, MSZ EN ISO 14001:2005, valamint az MSZ EN 28001:2008 szabványok szerinti integrált minőségirányítási rendszerünket mely biztosítja termékeink és szolgáltatásaink – az eddigiekben már megismert és megszokott - kifogástalan jó minőségét, és szolgálja megrendelőink megelégedettségét, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

Versenyképességünk folyamatos növelése érdekében fontos feladatunknak tekintjük az erőforrásokkal való racionális gazdálkodást, a piachoz történő gyors reagálást, az alkalmazkodóképesség állandó javítását.

Céljaink elérése érdekében szakembereinket folyamatosan továbbképezzük, tudatosítva ezáltal a minőség fontosságát, biztosítva azt, hogy szakmájukban naprakész gyakorlati és elméleti ismeretek birtokában legyenek.

A LOG Oiltools Kft. hosszú távú együttműködést kíván fenntartani minden beszállítójával és alvállalkozójával, aki elfogadja a vállalkozás alapelveit és maradéktalanul megfelel az ez irányú elvárásainak. 

A LOG Oiltools Kft. vezetése a minőségirányítási rendszer bevezetését elrendelte, annak működését, hatékonyságát rendszeresen ellenőrzi, és folyamatosan továbbfejleszti.